Nazad

Održivo upravljanje i očuvanje populacije vuka

11. jul, 2019

Kako nam je početak jula doneo i početak lova na vuka, mi želimo da vas uputimo u projekat „Održivo upravljanje i očuvanje populacije vuka (Canis lupus) u Srbiji – Osnova za izradu Plana upravljanja“.

Kako nam je početak jula doneo i početak lova na vuka, mi želimo da vas uputimo u projekat „Održivo upravljanje i očuvanje populacije vuka (Canis lupus) u Srbiji – Osnova za izradu Plana upravljanja“.

S obzirom na to da imamo veliku privilegiju da gazdujemo ovom vrstom divljači, u odnosu na većinu zemalja u Evropi, imamo i veliku obavezu da o istoj toj divljači i brinemo. Mi kao lovci moramo dati najveći doprinos u rešavanju problema na koji trenutno nailazimo, a to je nemogućnost izvoza legalno stečenih trofeja vuka na teritoriji naše države. Nepostojanje kredibilnih podataka o monitoringu,brojnosti i stanju populacije vuka u Srbiji je CITES telo Evropske komisije idetnifikovalo kao veliki problem i samim tim se dovodi u pitanje i održivost lova na ovu divljač. Biološki fakultet u Beogradu, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo zaštite životne sredine i Lovački savez Srbije nastoje da se zajedničkim snagama ovaj problem reši, pre svega u korist ove veoma ekološki i ekonomski značajne vrste.

Kako je nemoguće uraditi monitoring bez adekvatnih uzoraka,tako vas molimo da kada budete imali privilegiju da odstrelite ovu vrstu divljači, setite se i da je za buduće lovce jako bitno da ostavite uzorak tkiva sa te jedinke. Što više uzoraka budemo imali, to ćemo imati i validniju procenu i rezultate.

Sva lovačka udruženja koja gazduju vukom su dobila potreban materijal za uzimanje uzoraka, molimo one koji nisu da nam se jave i mi ćemo im to proslediti.

KRATKO UPUTSTVO ZA UZIMANJE UZORAKA:

Komadić mišićnog tkiva se može uzeti sa bilo kog dela tela. Najjednostavnije je odseći komadić tkiva sa buta, ali se može uzeti deo mišića i sa izlazne rane (ako se vidi mišićno tkivo). Pri tome delove kože i potkožnog masnog tkiva treba odstraniti. Uzorak veličine jezgra lešnika (oko 5 grama), potrebno je staviti u epruvetu sa alkoholom, koju zatim treba zatvoriti i vratiti u zip plastičnu kesicu u koju je i bila zapakovana. Nakon toga popuniti etiketu sa potrebnim podacima/informacijama, vratiti je u zip kesu i zatvoriti. Zatvorene zip kese sa uzorkom mišića i etiketom vratiti u zajedničku zip kesu i zatvoriti. Pripremeljen uzorak poslati poštom na Biološki fakultet u Beogradu na adresu:
Doc. dr Duško Ćirović,Biološki fakultet
Studentski trg 16 11000 Beograd

Pored uzoraka tkiva, jako su nam značajne i fotografije jedinki ili čopora, fotografije tragova, izmeta kao i koordinate. Sve informacije i vaša pitanja možete nam slati na email adresu prikupljanjeuzoraka@gmail.com

Lovački savez Srbije
“U službi prirode”

80000 +
Lovaca
125
Godina postojanja
250 +
Lovačkih udruženja
6500 k
ha lovne površine