Nazad

Održana konstitutivna sednica UO LSS

15. novembar, 2018

Konstitutivna sednica Upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije, održana je 15.11.2018. godine u prostorijama LSS, u Beogradu. Članovi UO LSS, u sazivu od 27. oktobra 2018. godine, razmatrali su niz aktuelnih pitanja o dosadašnjem, kao i smernice o budućem radu Lovačkog saveza Srbije.

Konstitutivna sednica Upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije, održana je 15.11.2018. godine u prostorijama LSS, u Beogradu. Članovi UO LSS, u sazivu od 27. oktobra 2018. godine, razmatrali su niz aktuelnih pitanja o dosadašnjem, kao i smernice o budućem radu Lovačkog saveza Srbije.

Usvojen je prečišćen tekst “Poslovnika o radu Upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije”, koji objavljujemo u nastavku ove vesti.

Zbog aktiviranja stručnog rada LSS po temama, formirane su komisije LSS i izabrani predsednici komisija, mahom iz redova UO LSS. Sastav komisija će biti razmatran naknadno, u što skorije vreme. Planirano je da se rad organizuje u okviru sledećih jedanaest komisija koje imenuje UO LSS kao svoja stručna radna tela: Komisija za polaganje lovačkog ispita, Komisija za ocenjivanje trofeja, Komisija za materijalno finansijsko poslovanje, Komisija za pravna i statutarna pitanja, Komisija za lovnu kinilogiju, Komnisija za odlikovanja i druga priznanja, Komisija za popularizaciju lovstva među ženam i mladima, Komisija za uzgoj i zaštitu divljači, Komisija za lovački podmladak, Komisija za odnose sa javnošću i Komisija za lovno streljaštvo.

Radi donošenja programa rada Upravnog odbora Lovačkog saveza Srbije i definisanja aktivnosti u narednom mandatnom periodu, formirana je radna grupa, koja će raditi u sastavu: Bratislav Ćirković, predsednik Lovačkog saveza Srbije, Tomislav Radosavljević, predsednik Lovačkog saveza Centralne Srbije, Zoran Aleksić, predsednik Lovačkog saveza Jugoistočne Srbije, Ilija Elezović, predsednik Lovačkog saveza Kosova i Metohije, Uroš Đoković, predsednik Skupštine LSS, Aleksandar Milovančev, predsednik Lovačkog saveza Vojvodine i Vladimir Pavlović, član UO LSS.

Doneta je odluka da se gospodin Aleksandar Radosavljević, šef odseka za planiranje i održivi razvoj u lovstvu, pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, imenuje za predstavnika Lovačkog saveza Srbije u FACE. Odluka je doneta jednoglasno, a usledila je nakon zvanično podnete ostavke gospodina Dragana Šormaza na funkciju predstavnika LSS u FACE.

Donete su i druge odluke koje se odnose na operativni rad Lovačkog saveza Srbije, tako da će ubuduće materijal za sednice članovima UO LSS biti dostavljan isključivo posredstvom elektronske pošte i najmanje sedam dana pre održavanja sednice.

80000 +
Lovaca
125
Godina postojanja
250 +
Lovačkih udruženja
6500 k
ha lovne površine