Nazad

Politika privatnosti

LOVAČKI SAVEZ SRBIJE (u daljem tekstu: LSS), sa sedištem u Beogradu, GO Vračar, ul. Alekse Nenadovića br. 19-23, MB: 07010141, PIB: 100158372, u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne zakone i propise.

Molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

Rukovalac podacima o ličnosti

LSS je rukovalac podacima o ličnosti u skladu sa zakonom i propisima o zaštiti podataka o ličnosti. LSS kao rukovalac podacima o ličnosti određuje svrhu i sredstva obrade podataka o ličnosti i odgovorna je za čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi. LSS u svom vršenju delatnosti može da bude i izvršilac obrade podataka o ličnosti u slučaju u kom obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa pisanim uputstvom rukovaoca podacima o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

LSS je u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtevima imenovao Lice za zaštitu podataka o ličnosti koga možete kontaktirati vezano za sva pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili ostvarivanja prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Kontakt: Slobodan Ljubojević, Beograd, ul. Alekse Nenadovića br. 19-23; e-mail: lzp@lss.rs ili putem broja telefona 011 3442 653.

Podaci o ličnosti koje LSS prikuplja

Podaci o ličnosti koje LSS prikuplja zavise od svrhe obrade, a uključuju:

 • osnovne lične podatke (ime i prezime)
 • osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa)
 • podatke vezane za korišćenje web stranice http://www.lss.rs/
 • podatke vezane za korišćenje Lovačkog informacionog sistema (LIS LSS)

Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti

LSS prikuplja i upravlja podacima o ličnosti radi polaganja lovačkog ispita i izdavanja uverenja o položenom lovačkom ispitu koje funkcioniše neposredno preko LSS-a (preko članova LSS-a – lovačkih udruženja) ili preko Lovačkog informativnog sistema (LIS LSS), kao i u svrhu izdavanja lovnih karata putem Lovačkog informativnog sistema (LIS LSS), kao i kako bi ispunio zakonske i regulatorne obaveze i u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa zakonitog poslovanja. Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene razloge ćemo od korisnika dodatno tražiti njegov (Vaš) izričiti pristanak.

Pristup Lovačkom informativnom sistemu (pa samim tim i određenim podacima o ličnosti koji se putem njega prikupljaju), a na osnovu javnih ovlašćenja, imaju nadležna ministarstva Republike Srbije, i to: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (primaoci podataka o ličnosti).

Podaci o ličnosti koji se obrađuju putem Lovačkog informacionog sistema čuvaju se na serverima koji su u vlasništvu nemačkog privrednog društva Hetzner Online GmbH, ul. Am Datacenter-Park 1, 08223 Falkenstein/Vogtland, obzirom da se Nemačka nalazi na listi država u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti (imajući u vidu da je reč o državi članici čije je Evropske Unije).

Razlozi zbog kojih obrađujemo podatke o ličnosti radi izvršenja dodeljenih službenih ovlašćenja su:

 • polaganje lovačkog ispita
 • izdavanje lovnih karata

Razlozi zbog kojih obrađujemo podatke o ličnosti radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obaveza su:

 • administracija ugovornog odnosa
 • upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija
 • druge zakonske obaveze koje proizlaze iz delatnosti LSS-a

Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na bazi legitimnih interesa su:

 • obaveštavanje o promenama vezanim za uslove postupanja
 • sprečavanje i otkrivanje prevare.

Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene napred navedenim razlozima LSS će zatražiti dodatni pristanak. Lica na koje se podaci odnose, u svakom trenutku, imaju pravo da povuku dati pristanak.

Pristup podacima o ličnosti

LSS preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se prikupljeni podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa navedenom svrhom. Ukoliko je neophodno u svrhu izvršenja naših aktivnosti, pristup podacima o ličnosti će biti omogućen trećim stranama i to: državnim organima i organima javne vlasti koja u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti; advokatima, servisnim službama, štampariji, finansijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima.

Svi, izuzev državnih organa i organa javne vlasti, podatke o ličnosti obrađuju isključivo prema uputstvima LSS-a.

Obrada podataka o ličnosti

Korisnički podaci o ličnosti će biti obrađivani od strane izvršilaca obrade koji su navedeni u poglavlju Pristup podacima o ličnosti, a čija je odgovornost i obaveza zaštite podataka o ličnosti i čuvanja njihove poverljivosti definisana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim merama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši podaci, koje je LSS prikupio u svrhe navedene u poglavlju Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti, neće biti dostupni nikome ko za to nema ovlašćenje LSS-a.

Ostvarivanje prava

Kada je to zakonski predviđeno lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo na informacije o obradi njegovih podataka o ličnosti; povlačenje svog pristanka u bilo koje vreme, ako podatke o ličnosti LSS obrađuje uz dat pristanak; ispravku ili dopunu podataka o ličnosti kako bi uvek bili tačni; brisanje podataka o ličnosti kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora LSS-u ili nadležnom državnom organu.

LSS svim zainteresovanim licima obezbeđuje komunikacijske kanale radi ostvarivanja svojih prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti i to postavljanjem zahteva:

 • lično u sedištu LSS-a – Ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II, Beograd – Vračar
 • putem elektronske pošte poslate na e-mail adresu LSS-a na – lzp@lss.rs

Nezavisno od odabranog komunikacijskog kanala zahtev se podnosi lično i tako da je ovlašćenim licima u LSS-u omogućena identifikacija podnosioca zahteva.

Pravo na prigovor nadzornom organu

Osim prigovora na obradu podataka o ličnosti podnesenog LSS-u, prigovor na obradu ličnih podataka moguće je podneti i kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, na e-mail office@poverenik.rs ili na broj telefona 011 3408 900.

Čuvanje podataka o ličnosti

Vremenski period čuvanja podataka o ličnosti korisnika zavisi od svrhe zbog koje LSS obrađuje.

 • Podaci prikupljeni u svrhu izdavanja lovnih karata čuvaju se u roku od 5 (pet) godina od izdavanja.
 • Podaci prikupljeni zbog obrada bazirani na zakonskoj osnovi, čuvaju se u skladu sa vremenskim ograničenjima odredbi predmetnog zakona.

Kontakt

Za bilo kakva pitanja o načinu korišćenja podataka o ličnosti možete nas kontaktirati telefonom, e-mailom ili poštom kako sledi:

 • slanjem elektronske pošte na lzp@lss.rs
 • pisanim putem na adresu: Lovački savez Srbije, ul. Alekse Nenadovića br. 19-23/II, Republika Srbija, Beograd – Vračar,
 • putem obrasca koji možete preuzeti ovde
 • pozivom kontakt centra na 011 3442 653

Za komunikaciju zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti potrebno je koristiti komunikacijske kanale definisane u poglavlju „Ostvarivanje prava“ kako bi svaki zahtev bio prihvaćen, a korisnik kao inicijator identifikovan.

Ažuriranje Informacije o obradi podataka o ličnosti

LSS redovno revidira i ažurira Informacije o obradi podataka o ličnosti u skladu sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima ili na osnovu zakonskih i regulatornih obaveza. Važeća verzija Informacije o obradi podataka o ličnosti dostupna je na našoj internet stranici http://www.lss.rs/.

Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na veb stranici i direktno Vas informisati.

Obuku za zaštitu podataka o ličnosti za LSS izvršila je Advokatska kancelarija Cvjetićanin & Partneri.

80000 +
Lovaca
125
Godina postojanja
250 +
Lovačkih udruženja
6500 k
ha lovne površine