Nazad

Stručna Služba

Služba stručnih poslova

Marija Spasić

samostalni savetnik

Služba tehničkih poslova

Gabriela Gligorov

poslovno tehnički sekretar

Služba računovodstva

Mila Mihailović Pantić

Računovođa / Blagajnik

80000 +
Lovaca
125
Godina postojanja
250 +
Lovačkih udruženja
6500 k
ha lovne površine